Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Specialist in bewegen

Praktijk voor Fysiotherapie Roel den Hartog

Onze specialisatie

Bewegingstherapie

Bij bewegingstherapie wordt bewegen gebruikt om gedrag te beïnvloeden. Het bewegen is nu geen doel maar een middel om klachten te beïnvloeden.

Bewegen = Gedrag

Bijvoorbeeld:

Bij inspannend werk bijv. achter de PC is men snel geneigd de schouders op te trekken. Langdurig werken in deze houding kan leiden tot klachten in de nek en schouders.

Haptonomie

Haptonomie is de leer van de affectieve aanraking. De aanraking moet leiden tot bewustwording van gedragingen. Haptonomie heeft dus alles met voelen en gevoel te maken. Er bestaat een duidelijke en directe relatie tussen de beleving van gevoelens en onze lichamelijk toestand, hoe wij ons bewegen en onze houding.

Binnen de haptonomie gaat men uit van de stelling:

"Het lichaam liegt niet."

De haptonomische begeleiding helpt mensen zich bewust te worden van hun lichaam waardoor in eerste instantie de relatie met jezelf verbetert.

Tevens zie je tijdens dit proces dat de relatie met de ander, de omgeving, bewuster wordt beleefd en ervaren. Men wordt zich bewuster van de eigen verantwoordelijkheid.

In de hedendaagse samenleving regeert de ratio. Gevoel en intuïtie passen ogenschijnlijk niet in ons denkraam. Hierdoor komen wij verder van ons "eigen ik " te staan. Wij voldoen aan eisen van de wereld om ons heen zonder acht te slaan hoe wij daar zelf in staan.

Haptonomie is een visie op "mens-zijn".

Het richt zich op de wisselwerking tussen de persoon en zijn directe omgeving.

Golffysiotherapie

Golffysiotherapie richt zich op de fysieke begeleiding van zowel de amateurgolfer als de professional. De Pro houdt zich bezig met de technieken. In het aanleren van de techniek zou men tegen problemen aan kunnen lopen. In samenspraak tussen Pro en fysiotherapeut zal er gekeken worden of er sprake is van een fysiek probleem. Indien er sprake is van een fysiek probleem zal de fysiotherapeut onderzoeken of dit kan worden aangepakt of dat er gezocht moet worden naar een aanpassing in de techniek. Dat laatste is weer een taak van de Pro.

Tevens kan de fysiotherapeut een programma opstellen waardoor men meer kracht en snelheid kan ontwikkelen zodat specifieke golfblessures voorkomen kunnen worden dan wel verminderen. Vooral jeugdspelers zijn hierbij gebaat.

Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens, in de volksmond etalagebenen, wordt veroorzaakt door een vernauwing van de slagaders, waardoor er te weinig zuurstof beschikbaar is voor de beenspieren. Dit geeft tijdens het lopen pijnklachten in één of beide benen. Die pijn is zo hevig dat mensen moeten stoppen met lopen. In rust neemt de zuurstofvoorziening weer toe en neemt de pijn af. Patiënten met etalagebenen moeten dus noodgedwongen pauzeren vanwege deze pijnklachten. Ze proberen dit vaak te verbergen door net te doen alsof ze een etalage bekijken; vandaar de naam etalagebenen.

0